Månadsarkiv: oktober 2013

”Grön” bilism en utopi

Debattinlägg i Göteborgs Posten 131003
Att Volvo Personvagnars kommunikationsdirektör Bodil Eriksson skriver debattartiklar till bilismens försvar är inget förvånande, det är vad hon har betalt för. Men att som i GP häromdagen utgå från en undersökning där göteborgarna säger sig behöva bil som argument för att vi inte behöver minska biltrafiken är mer än lovligt naivt och uttrycker bilindustrins oförmåga att ta till sig vidden av klimatfrågan och transporternas roll.

Att många säger att de inte skulle klara sig utan bil är närmast självklart, hela vårt samhälle har i över ett halvsekel konsekvent och medvetet byggts med bilen som bärande balk. Göteborgsregionen tillhör också de som gjorts mest bilberoende – av de tio kommuner som har störst reseavdrag är åtta inom pendlingsavstånd till Göteborg – knappast heller det förvånande med tanke på de starka bilintressen som finns företrädda här.

Dessvärre inte sant

Liksom de flesta billobbyister menar Eriksson att problemen kommer att lösas genom ”gröna bilar” med lägre utsläpp. Dessvärre är det inte sant. Visst, utsläppen per bil minskar men det uppvägs mer än väl av att antalet bilar och körda kilometer hela tiden ökar.

Under de tjugo år som gått sedan världens regeringar högtidligt lovade att minska koldioxidutsläppen har den globala bilflottan nästan fördubblats och sprängt miljardvallen.

När bilbranschen och FN-organet Unep 2009 meddelade att de dragit igång projekt ”50by50” – att minska bilarnas genomsnittliga utsläpp med 50 procent till år 2050 – kunde man i samma pressmeddelande läsa att världens bilpark skulle tredubblas till 2050. I stället för en minskning, alltså en 50-procentig ökning av utsläppen från trafiken! Volvo PV:s egen målsättning, med en fördubbling av antalet byggda bilar fram till 2020, stämmer väl in i detta scenario.

Finns ingen teknisk lösning

Den slutsats som alla, från det svenska Trafikverket till International Energy Agency och Europeiska miljöbyrån, drar är den motsatta: att det inte finns någon teknisk lösning på transporternas utsläppsproblem.

För att ha en chans att undvika katastrofala följder av den pågående globala klimatförändringen måste samhället i stället planeras för minskade transporter. Allt annat är önsketänkande.

Detta är givetvis ett gigantiskt problem, särskilt för oss som arbetar i bilindustrin eftersom det ifrågasätter våra jobb, ett hot som redan innan är allvarligt för en liten biltillverkare som Volvo PV. Men det finns en lösning. Den kräver dock att vi släpper det krampaktiga taget om bilen och ställer om fordonsindustrin till produktion av sådant som kan hjälpa till att minska koldioxidutsläppen.

Vi har det som behövs, kunskapen, flexibiliteten och förmågan till massproduktion av i princip vilken avancerad teknisk utrustning som helst. Så, och inte med blå dunster om ”gröna bilar”, kan vi förvandla bilindustrin från en stor del av vår tids allvarligaste problem till en viktig pådrivare för en lösning och dessutom lägga en hållbar grund för våra jobb.

Lars Henriksson

Volvoarbetare och författare till boken Slutkört (Ordfront, 2011) om bilismen, klimatet och jobben.