Månadsarkiv: april 2012

Hyckleri om vägbyggen från S-V-MP

Ett inlägg i debatten om utbyggnad av E20 i Göteborgs Posten april 2012 :

I en debattartikel i GP går Västra Götalands politiska ledning, V-S-MP, ut med kraven på att E20 ska byggas ut till en vägstandard som är förberedd för motorväg. Huvudargumentet är de många dödsolyckorna på sträckan men också minskad klimatpåverkan och förbättrad framkomlighet. Och visst, de 45 personer som omkommit på E20 mellan Göteborg och Södertälje under åren 2006 – 2010 är 45 för många. Men den sömngångaraktiga lösningen på alla trafikproblem: Bygg mer väg är varken en lösning på detta eller andra problem. I synnerhet inte de som gäller framkomlighet eller klimat.

Sedan mycket länge är det känt att en större väg ger upphov till mer trafik. Ju snabbare väg desto närmare i tid hamnar platser som är längre bort från varandra och som det därmed blir lönsamt att transportera människor och gods mellan. Denna så kallade inducerade trafik är en viktig orsak till att vägtrafiken ständigt ökar så mycket att dess klimatpåverkan blir större år från år, trots bränslesnålare bilar. Mer trafik förorsakar också fler olyckor.

En långsiktig lösning på såväl säkerheten som utsläppen är i stället att minska vägtrafiken. Detta är inte någon verklighetsfrämmande bilhatares fantasier, det är vad forskare och myndigheter, från EU:s miljöbyrå till Trafikverket, Naturvårdsverket, och nu senast Riksrevisionen, försökt få de ansvariga att förstå: ska klimatmålen uppnås måste vägtransporterna minska.

Att tala om bredare vägar som ett sätt att uppnå klimatmål är hyckleri av värsta slag och bidrar till att vagga in oss i en känsla av att dagens allvarliga problem kan lösas genom mer av samma sak som förorsakat dem. Trots alla vackra ord är det så den praktiska politiken ser ut, från såväl regering som opposition.

GP