Månadsarkiv: augusti 2011

Samhället klarar sig utan bil

I en klok debattartikel i Svenska Dagbladet underkänner fem forskare hela den transportpolitik som förts under det senaste halvseklet och som baserar sig på massbilismen. De tar inte bara upp att denna massbilism är ohållbar utan även i stora stycken onödig, något de visat i sitt forskningsprojekt, Bilens sociala och ekonomiska betydelse, Bisek. Deras huvudpoäng är i princip densamma som den jag tar upp i min bok Slutkört: samhället behöver ställa frågan om vilka resor och transporter som är nödvändiga och vilka som kan klaras på annat sätt än med vägtrafik. Ett hållbart samhälle måste helt enkelt planeras för ett minskat resande och mindre bilberoende. De resor som behövs och inte effektivt kan hanteras med kollektivtrafik är det som blir över till bilarna. Bilen får helt enkelt maka på sig och istället för att vara transportsystemets bärande balk bli en restpost.
Forskarnas avslutande fråga till miljöminister Carlgren: ”När får vi se ett långsiktigt beslut för färre bilar på vägarna?” kan dock redan nu besvaras med: ”Aldrig!” Åtminstone så länge billobbyn tillåts bestämma transportpolitiken.
Hur vi behöver resa och vilka alternativ vi har är inte en individuell fråga. Genom ett långsiktigt planerat uppbygge av bilsamhället har våra liv blivit beroende av bilen och varje försök att motarbeta bilismen möter massivt motstånd. Om man gör en omställning till en fråga om att ta bort bilen för individen kommer billobbyn enkelt kunna mobilisera ett stort motstånd. En omställning måste därför vara en samhällsfråga och kommer att kräva folkrörelser som är starkare än billobbyn. Att knyta en omställning av transporterna till behovet av att trygga jobben för de hundratusentals som idag är beroende av bilindustrin genom en omställning av produktionen vore ett viktigt steg för en sådan rörelse.

AB, SvD AB2