Månadsarkiv: mars 2011

Blod i tanken

I mitten av mars angrep soldater och specialtrupper med tårgas och skarp ammunition 14 små byar i Gutatemala och drev bort bönder från mayafolket Qeqchi från deras mark.  Enligt Amnesty International är nu tusentals bondefamiljer nu hemlösa. Minst en av bönderna dödades och flera skadades. Orsak: bolaget Chabil Utzaj vill odla oljepalmer och sockerrör på marken för tillverkning av biobränslen. Att odla grödor för omvandling till etanol är mer lönsamt i Guatemala  än att låta fattiga böner odla sin egen mat. Biobränslen subventioneras på olika sätt och får fördelaktiga lån bland annat genom Inter-American Development Bank.

Mayaindianer som i generationer levt på och av marken kallas inkräktare och drivs bort när jakten på bränsle åt världens den växande bilflottor blir allt mer brutal.

Ett litet men tydligt  exempel på den landgrabbing som pågår globalt.

”En bok som tar klimatproblemen på allvar”

”En bok som tar klimatproblemen på allvar. Även om lösningarna känns väl utopiska så visar Henriksson bortom allt rimligt tvivel att något måste göras. Och det måste göras nu.”

Flera mindre tidningar Kristianstadsbladet, Borås Tidning och Smålandsposten kör samma positiva recension.

”Paranoid”?

Två recensioner av Slutkört.  Åtminstone påstår båda att de läst samma bok. Den ena artikeln avslutas med orden”Klimathotet har aldrig känts så reellt som när jag läser Slutkört medan den andra avfärdar den som ”paranoid” och menar att jag ” målar fan på väggen”.

Vem som har rätt? Läs boken och bedöm själv!

Effekt om Slutkört: En heltäckande bok

Nu har första recensionen av Slutkört kommit. I en positiv artikel i klimatmagasinet Effekt 1/2011 kallar Roya Hakimnia Slutkört för ”en heltäckande bok om massbilismen som ideologi” och att den ”avviker inte en sekund från sitt skarpa maktperspektiv.”

Slutkört ute!

Nu går boken Slutkört att köpa i bokhandeln, t.ex. på Bokus, Adlibris och Ginza.

Intervju i Radio Göteborg

Intervju med mig om Slutkört i Radio Göteborg 8 mars 2011

Trafikverket visar: Bilismen måste minska!

Under 2010 minskade koldioxidutsläppen från nya bilar mer än någonsin. Trots det ökar den totala mängden utsläpp från vägtrafiken. Orsaken är den ökade trafikmängden.

Detta meddelade från Trafikverket borde lett till en våldsam trafikpolitisk debatt. Istället bemöttes det med öronbedövande politisk tystnad. Inte så konstigt, inför valet skrev miljöminister Andreas Carlberg i Göteborgsposten att han ville ”jaga utsläpp – inte bilister”, det vill säga att de så kallade miljöbilarna skulle lösa trafikens utsläppsproblem, något som jag besvarade i  GP 5 september 2010. Beteendet är väl inövat, Trafikverkets rapport bekräftar bara än en gång vad trafik- och miljöforskare länge hävdat och som myndigheter – från EU:s miljöbyrå till Trafikverket och Naturvårdsverket – försökt skärpa in: ska klimatmålen uppnås måste transporterna minska, inte minst de som sker på vägarna. Denna kunskap har inte fått några politiska konsekvenser. Tvärtom fortsätter städer och vägar att planeras för ökande trafik med resultatet att trafiken ökar i en självförstärkande spiral.

Trots allt tal om ”gröna” bilar har varje minskning av bilarnas bränsleåtgång ätits upp av ökad vägtrafik. I Sverige, i Europa och i världsskala. Nyss var biobränslen räddningen, idag är det elbilen. I en hungrande värld har biobränslena kommit i berättigat vanrykte och även om elmotorer är effektiva är också de en återvändsgränd; el är ingen en energikälla utan måste framställas. Idag produceras 2/3 av världens el av fossila bränslen. Samtidigt som bilindustrin, ofta med statligt stöd, plöjer ner ofantliga resurser på elbilarnas problem hamnar en allt mindre del av transporterna på de sedan länge etablerade, eldrivna transportmedlen: tåg och annan rälstrafik.