Månadsarkiv: januari 2011

Smygläs Slutkört

Nu kan man smygläsa de första sidorna av Slutkört på sidan smakprov.se.

Sprid reklambladet!

Ett blad med information om boken Slutkört finns att ladda ner här.

Bilarbetarna kan rädda världen!

När klimatförhandlingarna havererat i Köpenhamn och Cancun går det inte längre att hoppas att de som styr världen ska rädda den. Hoppet måste istället sökas underifrån, bland oss själva. Det är den tanke som genomsyrar den bok jag skrivit om klimatet, bilismen och bilindustrin.

Billobbyisternas framgångsrika arbete alltsedan 1950-talet har lett till ett ohållbart transportsystem i ett ohållbart samhälle. Nu har det blivit nödvändigt med drastiska motåtgärder för att möta klimathotet.

På vägen tvingas jag avliva myten om »den gröna bilen« men visar med andra konkreta exempel hur bilindustrin själv kan bidra till lösningen. Med sin flexibilitet och inriktning på massproduktion är den som klippt och skuren för att ta täten i en omställning av våra transport- och energisystem.

Av sig själv lär det dock inte ske, därtill är dagens ekonomi alltför uppknuten till den privata vinstjakten. Men om vi som arbetar i bilindustrin gör klimatomställning till en fråga om att försvara jobben kan det bli möjligt.

Detta är grundtankarna i boken Slutkört som i mars 2011 kommer ut på Ordfront.